mascot

Interview: Osamělý Králíček / The Lonely Bunny

image-2016-03-154

By Ryan Keating-Lambert

 

Scroll down for English

Odkud pocházíš?

Já jenom vím, že můj otec je Čech a nikdo mi nikdy neřekl, kdo je má pravá máma.

Jsi z velké rodiny?

Jsme tři bratři: Bob, Bobek a já.

Jak jsi se dostal do Prahy?

Přijel jsem sem jako oficiální maskot na Mistroství světa v ledním hokeji, společně s mými bratry.

Proč se citíš tak osamělý?

Protože komise vzala Boba a Bobka jako maskoty, ale mě vynechali :((( Moji bratři byli slavní a já ne. Opustili mě a nikoho jsem neměl…ale potom jsem potkal Bobinu, super sexy bílou králici s úžasným ocasem a velikánskýma černýma očima. Zamiloval jsem se do ní. Byla tím jediným důvodem, proč znovu začít žít. Potkal jsem ji na Letné, a pak přišel sníh, Praha byla zasypaná sněhem, všechno bylo tak bílé…jeden druhému jsme se ztratili. No nebyl bys nešťastný, kdyby se ti něco takového stalo?

Jaké jsou tvé sny, čeho chceč dosáhnout?

Chci najít Bobinu, prochodím celé město, každé místo, každý kout, jsem si jistý, že tu někde musí být.

Co rád děláváš v neděli odpoledne?

Čekám na svou princeznu. Sám, samozřejmě.

Jak bys popsal Prahu jen v několika slovech?

Praha? Je úžasná, skoro jako Bobina.

Jaké je tvé oblíbené jídlo?

Moravská mrkev :))) samo sebou :)))

Čeho se nejvíc bojíš?

Troubení tramvají, vždycky mě to vyděsí! Ne ne ne prosím, blázniví lidé!

2

Jak udržuješ svou krásnou srst tak bílou a nadýchanou? Jaké je tvé tajemství?

Ráno piji mrkvový džus, k obědu si dávám mrkvový salát s několika bio mrkvovými párečky, a večer…DIETA!

Připravuješ se nějak na Velikonoce?

Dokud nenajdu Bobinu, nikdy nebudu na nic připravený.

Where are you from originally?

I just know that my father is Czech, nobody told me who my real mum was.

Do you come from a large family?

Three brothers: Bob, Bobek and me.

How did you get to Prague?

I arrived here to be the official Ice Hockey World Championship mascot with my brothers.

Why are you alone now?

Because they took Bob and Bobek as mascots and the Commission excluded me 😦 My brothers are successful now and I’m not. They left me and I had nobody… but then I met Bobina – a super sexy white bunny with an amazing tail and big big black eyes. I fell in love with her. She was the only thing that gave me a reason to live. I met her in Letna Park, but then the snow came, everything was white so… we lost each other… Wouldn’t you be sad if something like that happened to you?

What are your future dreams and goals?

To find Bobina, I will travel the whole city, every place and every corner. I’m sure she is here somewhere.

What’s your favourite thing to do on a Sunday afternoon?

To wait for my princess. Alone, of course.

image-2016-03-15

How would you describe Prague in just a few words?

Prague? It’s amazing, almost like Bobina.

What’s your favourite food?

Moravian Carrot :-))) of course.

What’s your greatest fear?

Tram horns that alert pedestrians. They make me so scared! No, no, no, please! Crazy humans!

How do you keep your beautiful fur so white and fluffy? What’s your secret?

Carrot juice for breakfast, carrot salad for lunch with a few little bio carrot sausages, and in the evenings… DIET!

Are you getting ready for Easter?

I won’t be read for anything until I find Bobina.

image-2016-03-153

Follow the white rabbit here

Photos by The Lonely Rabbit. Translation by Misa Rygrova.